Vícejazyčnost je bohatství 2019

 zakladni_skola_baska/logo.png

Jako již tradičně jsme se přihlásili do celostátní dětské kreativní soutěže s pěknými cenami „Vícejazyčnost je bohatství". Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla.

Soutěž je úzce spjata s konceptem projektu Kamarádi a motivuje děti k aktivnímu použití svého druhého jazyka, ke spolupráci, ale i k dosažení větší sebereflexe a sebevědomí. Soutěž záměrně cílí na všechny vícejazyčné děti. Překračuje tím hranice národnostních menšin. Spojuje všechny, kteří jsou šikovní a dokážou číst a psát v dalším jazyce již v raném věku. Soutěž poukazuje na přednosti, které přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur v naší multikulturní společnosti.

V minulých ročnících se soutěže každoročně účastnilo kolem 800 dětí.
(převzato: https://www.zaedno.org/soutez/o-soutezi-vicejazycnost-je-bohatstvi)

Výsledky za naši školu

Kategorie:

jednotlivci od 4 do 9 let – OSKAR RAY HINDMARCH – 3.MÍSTO

jednotlivci od 10 do 16 let" – SOFIA HINDMARCH – OCENĚNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ ÚČAST

kolektivní práce – LENA HINDMARCH se spolužáky ze 6.A – OCENĚNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ ÚČAST (výhra: návštěva muzikálu v Praze)

Všem žákům moc děkujeme a gratulujeme

zakladni_skola_baska/sofia_1.jpg

zakladni_skola_baska/oskar_1.jpg

 zakladni_skola_baska/lena.jpg