Aktuality

Jídelna MŠ Kunčičky Škola Školka 

Ředitelské volno – základní škola

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

vyhlašuji na pátek 17.06.2022 volný den (ředitelské volno)
pro žáky základní školy.

Provoz školní družiny a školní jídelny pro žáky přihlášené do školní družiny je zajištěn.
Strava na pátek 17.06.2022 bude hromadně všem žákům odhlášena.
Rodiče žáků, kteří budou v pátek 17.06.2022 přihlášeni do školní družiny, si stravu na tento ten přihlásí sami prostřednictvím aplikace strava.cz nebo na telefonu 734 447 290.
Provoz mateřských škol nebude omezen.

 

Mgr. Renáta Válková, ředitelka