Režim dne

Náš den ve školce

           

6:30 - 11:30    

 • ranní hry
 • tělovýchovné aktivity
 • hygiena
 • svačina
 • řízené činnosti
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

11:30 - 12:15

 • převlékání
 • hygiena
 • oběd

12:15 - 14:00

 • hygiena
 • odpočinek
 • spánek (odpočinek a zájmové činnosti dle individuálních potřeb dítěte)

14:00 - 14:15

 • oblékání
 • hygiena

14:15 - 16:30

 • svačina
 • hygiena
 • odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 

Provoz na jednotlivých třídách:

třída Motýlek  7:00 – 15:30 hodin, ráno 6:30 - 7:00 h se děti scházejí ve třídě Květinka, od 15:30 jsou děti ze třídy Motýlek spojeny s třídou Květinka

třída Sluníčko  7:00 – 16:00 hodin, ráno 6:30 - 7:00 se děti scházejí ve třídě Květinka, od 16:00 hodin jsou děti ze třídy Sluníčko spojeny do třídy Květinka

třída Květinka 6:30 – 16:30 hodin