Formuláře

Žádost o přijetí do mateřské školy

Evidenční list

ke stažení ZDE

ke stažení ZDE

Žádost o osvobození od úplaty MŠ

hmotná nouze, pěstounská péče, sociální příspěvek

ke stažení ZDE

Žádost o snížení úplaty MŠ

nepřítomnost v MŠ

ke stažení ZDE
Žádost o odklad školní docházky ke stažení ZDE
Zmocnění k odvedení dítěte ze školy ke stažení ZDE
Pověření k vyzvedávání dítěte ze školky ke stažení ZDE
Posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení ZDE