Dokumenty

Školní řád

ke stažení ZDE

Provozní řád

k nahlédnutí  na požádání u vedoucí učitelky

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
pro školní rok 2018/2019

ke stažení ZDE

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání
ve školním roce 2018/2019

ke stažení ZDE