Zápis do 1. třídy

                                                                                                 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU    zapis_/tuzky_zapis.gif

Termín 16. 4. 2019
Čas 14:30 - 17:30
Místo

ZŠ Kunčičky u Bašky 28 (Seniorklub)
a ZŠ Kunčičky u Bašky 2 

 

 

VĚK DÍTĚTE

6 let k 31. 8. 2019

děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013
děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
5 let k 31. 8. 2019 Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 - doloží zákonný zástupce 1 VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020  doloží zákonný zástupce 2 VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského pracoviště + odborného (dětského) lékaře dítěte.

 

ORGANIZACE ZÁPISU

a) k zápisu přicházejí rodiě v určeném dni a čase, na místo podle vlastního uvážení
b)  u zápisu předloží rodiče svůj občanský průkazrodný list dítěte
c)  dítě nemusí být u zápisu přítomno
d)  zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut)
e) při formální části zápisu vyplní rodiče potřebné tiskopisy
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení ZDE


 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a) 

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá rodič o odklad školní docházky písemně

žádost o odklad školní docházky ke stažení ZDE

b) žádost o odklad školní docházky se podává v době zápisu
c)  přílohou žádosti o odklad školní docházky jsou:- vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)- vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa

                                                        

Desatero pro rodiče najdete ZDE

 

Jak vybrat správnou aktovku? Najdete ZDE

  

O informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků budete informováni dopisem a prostřednictvím webových stránek.