Vícejazyčnost je bohatství 2018

Vícejazyčný časopis „Kamarádi“ vyhlásil jako každoročně celostátní dětskou kreativní soutěž „Vícejazyčnost je bohatství". 

Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. Soutěž poukazuje na přednosti, které přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur v naší multikulturní společnosti.

Úkolem dětí bylo přečíst dětskou literaturu ve druhém či cizím jazyce, nechat se inspirovat a nakreslit obrázek, ilustraci k přečtenému dílu. Součástí díla musel být popis přečteného a krátký popis postavy či výjevu, který děti nakreslily.

Soutěžili jak jednotlivci, tak i větší kolektivy. Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 500 dětí z 35 škol a dalších organizací z celé České republiky. Naši školu reprezentovali tři žáci.

Výsledky VI. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce:

kategorie „Jednotlivci od 4 do 9 let" – 1. místo Oskar Ray Hindmarch (1.B),

kategorie „Jednotlivci od 4 do 9 let" – ocenění za vynikající účast Sofia Hindmarch (3.A),

kategorie „Jednotlivci od 9 do 12 let" - ocenění za vynikající účast Lena Hindmarch (5.A).

Všechny tři děti pojedou s rodiči na slavnostní předání cen 23. listopadu do Prahy.

Moc gratulujeme

foto_zs_baska/oskar.jpg

foto_zs_baska/sofia.jpg

foto_zs_baska/lena.jpg