St. Patrick´s Day

 I letos jsme v naší škole vyhlásili celoškolní výtvarnou soutěž tentokrát s názvem „O nejzajímavější čtyřlístek“. 

Jednalo se o propojení anglického jazyka, výtvarné výchovy a pracovních činností. V hodinách angličtiny jsme si připomenuli význam Dne sv. Patrika, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska. 

Ve třídách a odděleních školní družiny se paní učitelky, paní vychovatelky a děti nejprve sešli a společně vymysleli, jaký čtyřlístek vyrobí. Úkolem bylo, vytvořit ten nejzajímavější. Pak už začali zajišťovat materiál a vyrábět. Vše probíhalo v tajnosti, aby jejich nápad nebyl odcizen.

Své výrobky vyfotografovali a poslali odborné porotě. Ta měla opět těžký úkol, vybrat v kategoriích ZŠ a ŠD ten nejzajímavější.  Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Byly použity nejrůznější materiály a techniky. Celkem se sešlo 15 soutěžních a několik nesoutěžních čtyřlístků a porota musela rozhodnout. Vznikly nádherné práce, které nyní zdobí jednotlivé budovy školy. Jeden z vyrobených čtyřlístků jsme věnovali našim seniorům z budovy Senior klub. Senioři měli ze čtyřlístku velkou radost a sami pomáhali s jeho upevněním na společné chodbě. Upevnění čtyřlístku nebylo úplně jednoduché, protože obrázek je velkoformátový a díky použitých přírodních materiálů rovněž velmi těžký. Pan Kolek s panem Peřkou však vymysleli způsob jeho upevnění a celé odpoledne nás provázela veselá nálada. 

Vítězným týmem ze ZŠ byla třída 6. A a ze ŠD to bylo oddělení z budovy Senior klubu - Gumídci.        

Všem dětem a kolegyním moc děkujeme a zveme vás do našich fotogalerií na stránkách naší školy. 

foto_zs_baska/patrick_10.jpg foto_zs_baska/patrick_13.jpg

foto_zs_baska/sen.jpg