Složení školské rady

Složení školské rady na období 2018 - 2021:

 kontaktní email: skolskarada@skolabaska.cz

za zákonné zástupce

Radka Bialá Růžičková

členka

za zákonné zástupce

Romana Svobodová

členka

za zřizovatele

Mgr. Romana Žižková

členka

za zřizovatele

Ing.  Radovan Kolek

člen

za pedagogické pracovníky

Mgr. Martina Mílová

předsedkyně

za pedagogické pracovníky

Mgr. Tomáš Chrobák

místopředseda