Školní parlament

Na začátku letošního školního roku zahájil na naší škole svoji činnosti školní žákovský parlament.

Dva zástupci z každého ročníku (kromě prvního) chodí pravidleně na společná setkání na jedno z našich odloučených pracovišť. Na setkání parlamentu se bavíme o akcích pro celou školu a vybíráme společně nejlepší z návrhů. Sdělujeme si naše přání, starosti a nápady.

První společnou akcí školního parlamentu bylo zdobení perníčků. Nemohli jsme se ale všichni sejít na jednom místě, protože jsme rozděleni na odloučených pracovištích. Zdobili jsme tedy ve svých kmenových třídách. Každá třída dostala určitý počet perníkových prasátek, která pro nás napekla paní Blahutová a v době před vánocemi je společně nazdobila. Pro naši třídu připravila polevu na zdobení paní Mílová a už stačilo jen nazdobit.

Doufáme, že to stejně jako nás, i ostatní děti zdobení bavilo a prasátka se jim povedla. Pokud se budete chtít na naše výrobky a spokojené děti podívat, navštivte školní galerii na stránkách školy.

Nikča a Štěpán (6.A)