Základní informace

jidelna/vesely_salat.gif       Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti z Mateřské školy v Bašce, Základní školy v Bašce, pro děti z Mateřské školy i Základní školy v Kunčičkách u Bašky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Naším cílem je vařit zdravou a pestrou stravu s použitím co největšího množství čerstvých surovin.

 Informace strávníkům

 • Jídelní lístek je k nahlédnutí na webových stránkách školy a zároveň je vyvěšen ve školní jídelně a ve vstupních prostorách všech oddělení mateřských škol.
 •  Pro všechny děti jsou během dne k dispozici čaj a pitná voda ve všech budovách školy. Pitný režim je plnohodnotně zabezpečen.
 •  Termíny plateb stravného jsou aktuálně umístěny na webových stránkách školy a ve všech budovách.

  Způsob platby stravného

 • v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci
 • převodním příkazem  -  na účet školy, platba musí být zadána vždy první tři dny v měsíci na daný měsíc na číslo účtu 2600988891/2010, podrobné informace o těchto platbách jsou předány strávníkům vždy na začátku školního roku
 • přeplatky stravného u plateb převodem z účtu budou vráceny 4x ročně a to:
 1. v září za 07 - 08
 2. v lednu za 09, 10, 11, a 12
 3. v dubnu za 01, 02 a 03
 4. v červenci za 04, 05, 06.

 

Přihláška ke stravování

Žáci obdrží v prvním týdnu školního vyučování přihlášku ke stravování. Rodiče žáků, kteří budou platit stravné  trvalým příkazem k úhradě, tak musí učinit vždy do 3. dne v měsíci na daný měsíc (tj. do 3.9. uhradíte zálohu na září ...). Podrobné informace o těchto platbách dostanou rodiče v prvním týdnu měsíce září.

 

Odhlašování stravy

 1. Prostřednictvím aplikace www.estrava.cz. Odhlášení stravy můžete uskutečnit nejpozději do 6,30 hodin dne, na který chcete stravu odhlásit. 
 2. V platnosti zůstává i dosavadní způsob odhlašování prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 734 447 290 nebo prostřednictvím e-mailu: jidelna.zsb@gmail.com a to nejpozději do 6,30 dne, na který chcete stravu odhlásit. 
 3. NA POZDĚJŠÍ ODHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

 

Dítě/žáka má nárok na stravu vždy v první den nemoci dítěte. Rodič  -  zákonný zástupce -  je povinen na další dny stravu odhlásit. V případě nepřítomnosti druhý a další den žáka ve škole nebo dítěte ve školce bude k ceně stravného účtován doplatek ve výši 24 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky se uskutečňuje:

v budově MŠ Baška v době od 11:30 - 12:00

Jídlo vydané do jídlonosiče spotřebujte nejpozději do 15:00 hodin téhož dne.