Odhlášení stravy

ODHLÁŠENÍ STRAVY

  1. Prostřednictvím aplikace www.estrava.cz. Odhlášení stravy můžete uskutečnit nejpozději do 6,30 hodin dne, na který chcete stravu odhlásit. 
  2. SMS zprávy na telefonním čísle 734 447 290 nebo prostřednictvím e-mailu: jidelna.zsb@gmail.com a to nejpozději do 6,30 dne, na který chcete stravu odhlásit. 
  3. NA POZDĚJŠÍ ODHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

Dítě/žáka má nárok na stravu vždy v první den nemoci dítěte. Rodič - zákonný zástupce - je povinen na další dny stravu odhlásit. Za druhý a další den nepřítomnosti žáka ve škole nebo ve školce bude k ceně stravného účtován doplatek za neodhlášenou stravu ve výši 24 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

 

Výdej do jídlonosičů se uskutečňuje:

v budově ZŠ Baška v době od 11:45 - 12:00 a 12:30 - 12:55,
v budově MŠ Baška v době od 11:30 - 12:15 a
v budově ZŠ a MŠ Kunčičky u Bašky  čp. 130  v době od 11:30 do 12:30 hodin
v budově ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 28 v době od 11:30 - 12:00 hodin.

Jídlo vydané do jídlonosiče spotřebujte nejpozději do 15:00 hodin téhož dne.