Ceny stravného

Ceny stravného na strávníka a den

MŠ - celodenní strava 32 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti 34 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída 20 Kč
ZŠ - oběd 5. třída* 22 Kč
ZŠ - oběd 6. třída 22 Kč
důchodci, cizí strávníci 64 Kč 

* Podle ustanovení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005Sb, je žák 4.třídy, který ve školním roce dosáhne věku 11 let, zařazen v rozpětí finančního limitu pro věkovou skupinu 11  -14 let.

Ceny stravného na strávníka/zálohové platby převodním příkazem na měsíc

MŠ - celodenní strava 704 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti 748 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída 440 Kč
ZŠ - oběd 5. třída, II. stupeň 484 Kč
Cizí strávníci, důchodci 1 408 Kč

            

Dítě má nárok na stravu vždy v první den nemoci. K běžné ceně stravného bude účtován doplatek za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti žáka (tj. druhý a další den nepřítomnosti žáka ve škole/dítěte ve školce) ve výši 24 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady. Tento doplatek bude účtovat vedoucí školní jídelny vždy následující měsíc po neodhlášené nepřítomnosti žáků. U žáků, kteří hradí stravování bezhotovostně a budou mít přeplatky, bude tato částka hrazena z těchto přeplatků.