Základní informace

Na základní škole je v provozu 6 oddělení školní družiny. Z toho dvě oddělení jsou na budově v ZŠ a MŠ Kunčičky u Bašky čp. 130, jedno oddělení v budově Kunčičky u Bašky čp. 28 (Senior klub), jedno oddělení ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 2 a dvě oddělení v budově Hodoňovice čp. 100.

Vychovatelky

Vedoucí školní družiny - Ing. Jana Pokludová

Šárka Malinová, DiS. - vychovatelka ŠD ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 2 a čp. 130

Michaela Martinková - vychovatelka ŠD ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 28 a Hodoňovicích čp. 100

Mgr. Martina Mílová - vychovatelka ŠD ve škole v Hodoňovicích čp. 100

Bc. Šárka Valošková - vychovatelka ŠD ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 28

Danuše Vaňková - vychovatelka ŠD ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 130

Monika Velká - vychovatelka ŠD ve škole v Kunčičkách u Bašky čp. 130

 

Přihlášení k docházce do ŠD

Písemné přihlášky se podávají u vychovatelek ŠD v prvním týdnu školního roku. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií přijímání do ŠD.

Zahájení provozu                  

Provoz školní družiny:

oddělení ranní družina odpolední družina vychovatelka

1. oddělení

ZŠ Kunčičky u Bašky (ranní družina čp. 2, odpolední družina čp. 130)

pondělí - pátek

6,30 - 8,00 

pondělí - pátek 

13,00 - 17,00

Šárka Malinová, DiS. 

2. oddělení

ZŠ Hodoňovice čp. 100

   ----------  

pondělí - pátek

12,00 - 17,00 

Michaela Martínková

3. oddělení

ZŠ Kunčičky u Bašky
čp. 130

pondělí - pátek

6,30 - 8,00 

pondělí - pátek

12,00 - 17,00 

Danuše Vaňková

4. oddělení

ZŠ Kunčičky u Bašky
čp. 130

----------

pondělí - pátek

12,00 - 15,00 

Monika Velká

5. oddělení

ZŠ Hodoňovice 
čp. 100

pondělí - pátek

6,30 - 8,00

pondělí - pátek

12,00 - 15,30

Mgr. Martina Mílová

6. oddělení

ZŠ Kunčičky u Bašky - odloučené pracoviště Senior klub čp. 28

 

pondělí - pátek

6,30 - 8,00

pondělí - pátek 

13,00 - 17,00

 
Bc. Šárka Valošková 

 

Dřívější odchod ze školní družiny

Mimořádný odchod ze ŠD musí být písemně omluvený, žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni z družiny na telefonické zavolání. 

 

Převlečení pro pobyt venku

Teplákovka, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem (dle aktuálního počasí), starší boty, čepice, pláštěnka