Vánoční setkání se seniory

 „Děti, co pro Vás znamenají Vánoce?“, zeptala se jednoho dne paní vychovatelka Šárka dětí ze školní družiny Gumídci, ZŠ a MŠ Baška. 

Děti dostaly prostor k zamyšlení se nad tímto tématem. Objevily se názory jako: dárky, stromeček, kapr, cukroví, koledy… Některé děti však také uvedly „Dělání radosti někomu jinému“. Začali jsme si povídat, komu a jak děti dělají radost a čím bychom mohli udělat radost někomu jinému o Vánocích. Ve školní družině tak vznikl nápad, že o Vánocích potěšíme naše milé seniory, se kterými sdílíme nejen budovu, ale máme spolu spoustu společných zážitků ve formě her, které jsme si s nimi hráli od září na školní zahradě. Mezi dětmi a seniory se utvořilo kamarádství a nyní je příležitost jej prohloubit.

Domluvili jsme se s dětmi, že pro seniory připravíme „Vánoční odpoledne plné radosti“. Děti vymýšlely jeden krásnější nápad za druhým: „Upečeme pro seniory cukroví“, „Zazpíváme jim písničky“, „Zahrajeme si s nimi hry“. A tak jsme se začali připravovat. Děti vyhledávaly na internetu písničky, které by chtěly seniorům zazpívat, děvčátka sama složila uvítací básničku pro seniory, paní vychovatelka si naladila kytaru a každý den jsme si našli chvilku času, abychom si naše pásmo básniček a písniček vyzkoušeli. Na setkání jsme upekli vanilkové rohlíčky. Děti samy vyrobily těsto a další den tvořily malinké rohlíčky. Naše milé a hodné paní kuchařky, Kája a Alča, nám pomohly s pečením a výsledek byl úžasný. Na setkání bylo rovněž důležité vyzdobit naši školu. A tak jsme tvořili vánoční výzdobu do chodby a do naší školní družiny. Každého seniora jsme šli na tuto akci osobně pozvat s vyrobenou pozvánkou. V jejich očích jsme viděli radost, překvapení a nadšení.  Poté přišel den D a hodina H. Dne 18.12.2018 jsme se společně se seniory sešli na chodbě a děti zazpívaly seniorům své pásmo písniček a básniček. Bylo to krásné. Nechyběly ani slzičky dojetí. Několik písní si s námi senioři zazpívali společně. Po skončení vystoupení děti předaly seniorům vlastnoručně vyrobené vánoční přání. Co přání, to originál. Neexistovala dvě stejná přání. Každé dítě dalo do výroby přáníčka samo sebe. Po předání přáníček jsme se odebrali do naší školní družiny, ve které pokračoval společný program. Třída se proměnila v hernu. Každý kluk a každá holka měli připravenou svou nejoblíbenější hru. Senioři tak procházeli mezi dětmi a u každého stolečku si zahráli něco jiného. Během her se tak se postupně seznámily se všemi dětmi. Senioři se vrátili do svého mládí při hře pexeso, vojny, šachů, Člověče, nezlob se apod. Nechyběla ani vánoční dílna.  Každý senior si u nás vyrobil vánoční ozdobu - andělíčka z papíru. V průběhu odpoledne jsme ochutnávali naše vyrobené vanilkové rohlíčky a provázela nás pohoda, smích a dobrá nálada. Bylo to nezapomenutelné odpoledne. Všichni senioři odcházeli velmi šťastní do svých domovů.

druzina/sen1.jpg druzina/sen2.jpg druzina/sen3.jpg druzina/sen4.jpg druzina/sen5.jpg druzina/sen6.jpg druzina/sen7.jpg druzina/sen8.jpg druzina/sen9.jpg druzina/sen10.jpg druzina/sen11.jpg druzina/sen12.jpg druzina/sen13.jpg