Úplata

Úplata za školní družinu na I. pololetí je splatná převodem na učet číslo 2800988888/2010 do 15. 10. 

Úplata za školní družinu na II. pololetí je splatná převodem na účet číslo 2800988888/2010 do 15. 2. 

 

Základní částka úplaty je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 100 Kč/měsíc.

Snížená částka úplaty je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 70 Kč/měsíc. Tato částka je určena dětem, které využívají ranní družinu.

Ceník úplaty ŠD je součástí směrnice k úplatě za pobyt ve školní družině