Projekty 2018-2019

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

Evropský den jazyků  se slaví každoročně 26. září. Cílem svátku je upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podporovat jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podporovat celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy. Naše škola oslavila letos tento den v jednotlivých odděleních školní družiny formou projektové práce. Všechny týmy si na začátku měsíce září vylosovaly z obálky jednu evropskou zemi a jejich úkolem bylo vyrobit plakát s prezentací této vylosované země. Plakát musel obsahovat: překlad slov: dobrý den, na shledanou, děkuji, prosím, ano, ne, vlajku, mapu, zeměpisné údaje, další zajímavosti a vlastní nápady. Děti se při projektové práci mnohé dozvěděli a společně zjistili, jak je důležité se učit cizí jazyky.

Projekt „OVOCE A ZELENINA – FRUIT AND VEGETABLES“

V září většina rodin na zahrádkách sklízí ovoce, a proto jsme se tématu ovoce a zelenina věnovali i ve ŠD. Povídali jsme si o tom, v čem je ovoce a zelenina pro člověka prospěšná, ochutnávali jsme různé druhy ovoce, zahráli jsme si akční hru „Bomba“. Další nádhernou činností byla výtvarně-pracovní činnost „Kouzelný ovocný strom“. Tato činnost vznikla zcela spontánně. Původním plánem totiž bylo vyrobit velkou hrušeň. Při samotném tvoření však jednoho chlapce napadlo, co kdybychom udělali barevný kmen. A protože u nás velmi rádi podporujeme nápady a fantazii dětí, domluvili jsme se s dětmi, že uděláme kouzelný ovocný strom. Každý měl za úkol na strom vyrobit kouzelné ovoce, pojmenovat ho a napsat, co bude léčit. Vznikly nádherné druhy ovoce: „Krychlík“ na svatozář, „Chytrolínka“ na chytrost a samé jedničky, „Nogolec“ na záchranu života, „Alagana“ na spravedlnost, „Mořovka“ na radost a mnoho dalších druhů. Zábavná byla také smyslová hra „Poznej ovoce podle chuti“. Děvčata smyslovou hru předem připravila. Paní vychovatelka jim svěřila ostrý nůž a děvčata krájela ovoce na malé kousky. Téma jsme zakončili společným upečením ovocné buchty. Všechny děti se a zapojily. Děvčata přepsala recept, společně jsme přinesli všechny ingredience na výrobu, děti si vyzkoušely práci se škrabkou a struhadlem při škrábání a strouhání jablíček a poté jsme se pustili do výroby těsta. Děti byly moc šikovné a výsledkem byla výborná buchta, o kterou jsme se rozdělili také s rodiči a seniory z místního Senior klubu.

Projekt „ZVÍŘATA - ANIMALS“

V říjnu jsme pro děti ve ŠD připravili k tomuto tématu nádherné činnosti. Zahájili jsme vše exkurzí do místního mini ZOO – „ZOO Lašský dvůr“ v Hodoňovicích. Na své malé farmě nás přivítal pan majitel René Kaniok, který nám představil svou Mini ZOO. Chová zde mývaly, nosála, gottingerská prasata, osmáky, andulky a mnoho dalších zvířat. Děti se dozvěděly, jak se o zvířátka starat a také o tom, jak se mají ke zvířatům chovat. Za odměnu se děti mohly na závěr nakrmit zvířata suchým pečivem a pomazlit s malými koťaty a nosálem. Další nádhernou akcí u příležitosti tohoto tématu byla ukázka výcviku psa, kterou nám přišla předvést Lucka – sestra našeho družinového žáka Marka. Lucka a Lassie jsou úžasná dvojka. Lucka trénuje svou retrívří slečnu ve výcviku agility, takže nám holky spolu ukázaly úžasné kousky - přeskok přes překážky, které děti předem vyrobily, procházení tunelem, proskočení kruhy a mnoho dalšího. Také u tohoto setkání jsme si vysvětlili, jak se chováme k psům – jemně a citlivě. Děti si své citlivé chování mohly vyzkoušet při mazlení s Lassie, která si společnost dětí doslova užívala. Krásnou činností byla také ukázka křečka džungarského, kterého přinesla dětem do družiny paní vychovatelka Šárka. Děti pro křečka vyrobily bludiště a poté jej pozorovaly, jak v něm chodí a hledá potravu, kterou mu děti nachystaly do různých skrýší. Byla to opravdu zábava. Děti spontánně pro křečka vyráběly z různých stavebnic domečky a prolézačky a za odměnu jim byly legrační kousky, které křeček na prolézačkách předváděl. V průběhu týdne jsme rovněž realizovali nádhernou výtvarně-pracovní činnost na téma „ZOO Lašský dvůr“, u které jsme využili svou kreativitu při použití různých technik. Během týdne jsme si zahráli různé pohybové, písemné a slovní hry na téma zvířata. Téma „Zvířata“ jsme ukončili činností, kterou jsme realizovali s našimi oblíbenými seniory. Na zahradě jsme si s našimi kamarády p. Aničkou a panem Kolkem ze Senior klubu zahráli společně hru. Děti předváděly pantomimicky zvířata a senioři hádali, které zvířátko děti předvádí. Hlavním cílem tohoto týdne bylo prohloubit u dětí vztah ke zvířatům, aby pochopily, že se mají vždy ke zvířatům chovat citlivě. A to se opravdu povedlo.

Projekt "POVOLÁNÍ - JOBS"

V říjnu jsme se věnovali tématu „Ten dělá to a ten zas tohle“. Děti při tomto tématu zažily mnoho krásných zážitků. Vytvořili fotografické studio a zahráli jsme si na fotografy. Fotografie jsme použili na nádhernou výtvarnou činnost „Čím budeš, až budeš velká/ý?“ Obrázky dětí nám teď zdobí chodbu naší školy. Další činností bylo praktické zapojení dětí k tématu. Každé z dětí dostalo příležitost, že si může cokoli připravit k tomuto tématu. A tak nám Hanička se Zuzankou předvedly ukázku, co obnáší práce profesionálních tanečnic. Holky nám v kostýmech zatančily nádherné latinsko-americké tance. Vojta nám předvedl práci kouzelníka a vědce. Připravil si pro děti kouzelnické vystoupení s kartami a pokus s účinkem sody a octu. Kuba nám ukázal, co obnáší práce fotbalisty a předvedl nám různé fotbalové triky. V průběhu týdne jsme si rovněž zahráli spoustu her na téma „Povolání“. Během tématu jsme měli také dvě návštěvy. Tou první byla místní knihovnice, p. Zápalková, která nám přišla povykládat o své profesi a přinesla nám ukázat zajímavé knížky. Nezapomenutelným zážitkem bylo také setkání s kamarádkou p. vychovatelky Šárky, s lektorkou jógy Lindou. Linda přijela za dětmi, přivezla karimatky a zacvičila si s nimi jógu. Zjistili jsme, že máme v družině mnoho nadaných jogínů a jogínek. Společně s Lindou jsme si s dětmi povídali o povoláních a vyvodili jsme společně závěr, že ať každý dělá hlavně to, v čem se cítí šťastný. To je základ pro šťastný život každého z nás.

Projekt "HALLOWEEN"

Haloweenský týden byl plný rejdění, dovádění, her, ale i přirozeného učení se a získávání nových zkušeností. Téma jsme zahájili společensko-vědní činností, při které jsme se dozvěděli, proč se vlastně Halloween slaví. Při pracovně-výtvarné činnosti jsme si připravili halloweenskou výzdobu. V rámci sportovně-pohybových činností jsme si zahráli spoustu pohybových her, např. halloweenské piškvorky, strašidelnou honičku, hledání dýní. Děti si rovněž rozvinuly své IT schopnosti při výrobě vlastního halloweenského pexesa na PC. Připravili jsme si „Halloweenskou párty“. Prvním úkolem bylo, vyrobit si kostým. Vyzkoušeli jsme si dokonce práci s jehlou a nití při přišívání příšerek ke kostýmu. Namaskovaná „strašidla“ si dala své strašidelné jméno a poté organizovala a zároveň plnila úkoly - např. temné malování, setkání s čarodějnicemi, ohnivá dýně, halloweenský fanfrpál apod. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko a po splnění všech úkolů si mohly sníst vlastnoručně vyrobeného pavouka ze sušenek. Závěr týdne jsme ukončili „Halloweenským pátečním kinem“. Děti si přinesly polštářky a deky, aby si udělaly u filmu pohodlí. Nechyběly ani dobrotky k filmu ve formě popcornu, oplatků, sušenek, minerálek a kofol. Před začátkem kina si všechny děti vyrobily vstupenku. Barča, jako správná uvaděčka, vybrala od všech dětí vstupenky a při této chvíli jsme si upevnili používání slov „prosím“ a „děkuji“. Mladý muž, promítač filmu Tomáš, nám pustil film a staral se, aby byl zvuk a obraz po celou dobu v pořádku. Děti shlédly animovaný film s halloweenskou tématikou, Hotel Transylvánie. Hlavním cílem celého halloweenského týdne bylo upevnit u dětí schopnost spolupráce, kooperace, prezentace vlastního názoru, posílit kamarádské vztahy, upevnit u dětí vlastnosti, jako je úcta, respekt, čestnost, vděčnost.

Projekt "BARVY - COLOURS"                                      

Listopad byl ve školní družině ve znamení barev Při tomto tématu s námi spolupracovaly také paní kuchařky ze školní jídelny, které nám  každý den připravily pokrm předem dohodnuté barvy, za což jim moc děkujeme. :) Zažili jsme si tak červený, zelený, oranžový, hnědý a žlutý den, který jsme podpořili také oblečením dané barvy. Stejně jako každý týden jsme začali téma pátečním branstormingem. Paní vychovatelka dětem přednese téma příštího týdne a seznámí je s možnostmi činností k tomuto tématu. Poté už přijdou na řadu děti které vymýšlejí činnosti, které by chtěly následující týden prožít. Během celého týdne jsme si zahráli spoustu her s tématikou barvy. Zábavná byla hra „Blechy“. Mnoho zábavy jsme si užili rovněž u hry Twister, u které si děti otestovaly svou výdrž při různých krkolomných pozicích. V rámci zeleného dne jsme si udělali zelený pokus. Pozorovali jsme klíčení munga a na závěr týdne jsme vyklíčené mungo ochutnali. Je to moc zdravé a chutná to jako hrášek. Děti si užili rovněž žlutý den, při kterém jsme hráli smyslovou hru, při níž děti určovaly, který z kamarádů má v puse citrón. I ti, kteří se při hře šklebili nejvíce, volali, že chtějí ještě jedno kolo.  Zahráli jsme si také spoustu pohybových her venku. Hlavním cílem tohoto tématu bylo zkoumat barvy a jejich vlastnosti. Vzhledem k tomu, že máme rádi netradiční způsoby poznávání, rozhodli jsme se jít netradičním způsobem i v případě tématu „Barvy“. Zkoumali jsme, která barva vznikne smícháním několika barev. K míchání jsme však nepoužili klasické barvy, ale ovoce. Každý den jsme s dětmi vyráběli zdravé pití, Smoothie,  na jehož výrobu jsme používali různé druhy ovoce a pozorovali jsme, jak se postupně mění barva Smoothie při postupném přidávání ovoce různých druhů. Tím jsme se naučili nejen jak míchat barvy, ale mnohé z dětí vyzkoušely i takové ovoce, které běžně nejí.