Oslavy

 Jak děti ze školní družiny „Gumídci“ oslavili se seniory Den matek a Den otců

Druhou květnovou neděli si připomínáme krásný svátek - Den matek. Ve školní družině „Gumídci“ to bylo tedy od poloviny dubna ve znamení tvoření. Děti vyráběly dárečky a přáníčka pro maminky, hráli jsme různé hry, které byly motivovány rodinou a rodinnými vztahy. Jedno poledne jsme si s dětmi povídali v komunitním kruhu o tomto svátku a vznikl nápad, že bychom mohli u příležitosti tohoto svátku potěšit také seniory z naší budovy a vymyslet pro ně netradiční den. Se seniorkami oslavit Den matek a se seniory Den otců, který bude v červnu. Prvotní myšlenku jsme každý den rozvíjeli o nové podněty dětí, až vznikl konečný plán, jak tento den pojmout. Povídali jsme si s dětmi, které písničky mají senioři asi nejraději. Děti přemýšlely, jakou hudbu poslouchají jejich prarodiče a dospěly k názoru, že většina seniorů poslouchá lidové písničky. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli, aby si s námi senioři zazpívali, rozhodli jsme se, že za nimi tedy přijdeme se známými lidovými písněmi. Poté už jsme začali vybírat vhodné písně. Vanesska se Zojinkou začaly pilně nacvičovat písničky na klávesy, aby mohly naši hudební skupinu doprovodit. Každý den jsme si zazpívali pásmo písní, které děti vybraly. Naše seniory jsme chtěli potěšit také nějakými osobními dárečky. V červnu se totiž naše škola stěhuje a je to vlastně taková poslední společná akce. Přemýšleli jsme, co by seniory potěšilo. Nakonec jsme se rozhodli, že jim namalujeme hrníčky. Pokaždé, když si dají kávu nebo čaj, tak si vzpomenou na tento den. Přemýšleli jsme také s dětmi, jak udělat chodbu seniorů ještě veselejší. Vznikl nápad, že každé dveře seniorů ozdobíme vyrobeným 3D motýlkem afirmací (pozitivní motivační větou), kterou vymýšlely děti. Na společnou akci jsme se moc těšili. V úterý, 14.05.2019, vypukl ten slavný den. Přišli jsme do budovy a chodili jsme od dveří ke dveřím. Každého seniora jsme tak navštívili osobně a zazpívali jsme mu písničku. Vzali jsme s sebou i Orffovy nástroje, takže bylo na chodbě opravdu veselo. Každé dítě mělo svou funkci, o co se staralo. Hanička s Adélkou zdobily dveře, Vojta, Dan a Zuzka předávali hrníčky, Tonda s Haničkou osobně popřáli každému seniorovi, Marek byl hlavní osvětlovač a staral se o to, abychom se seniory po celou dobu vystoupení na sebe viděli (rozsvěcoval světlo), Zojka s Vanesskou byly hlavní klavíristky a ostatní děti doprovázely písně na Orffovy nástroje. Senioři byli moc šťastní. Bylo krásné pozorovat radost v jejich očích. Každý z nich si vybral pozitivní větu a motýlka, který jim teď zdobí jejich dveře. Hrníček se jim moc líbil. Bylo to nádherné společné odpoledne.

druzina/mum1.jpg druzina/mum2.jpg druzina/mum3.jpg druzina/mum4.jpg druzina/mum5.jpg druzina/mum6.jpg druzina/mum7.jpg druzina/mum8.jpg druzina/mum9.jpg druzina/mum10.jpg druzina/mum11.jpg druzina/mum12.jpg druzina/mum13.jpg druzina/mum14.jpg