Gumídci a sportování

Dalším z listopadových témat bylo téma „Družinový trojboj“.

Všechny družiny mají tuto družinovou sportovní hru, při které děti porovnávají své síly ve 3 disciplínách. Jejich úkolem je udělat během jedné minuty co nejvíce dřepů, přeskoků přes lano a zvednout co nejvícekrát dvě PET láhve. Při pátečním společném plánování činností se dětem tento nápad moc líbil, ale přemýšleli jsme, jak téma dále rozvinout, oživit jej. Víc hlav, víc rozumu a také víc legrace a vznikla další úžasná věc. Společně jsme si vymysleli, že si uděláme „Bláznivou olympiádu“. V bláznivé olympiádě bylo vše bláznivé dovoleno a tak děti začaly hýřit nápady, v čem budeme soutěžit. Běhali jsme tak na čas s deštníkem mezi kapkami deště, prolézali jsme ve dvojicích kruhy jako siamská dvojčata (se svázanýma nohama), zahráli jsme si florbal netradičním způsobem (s míčem mezi nohama), vrhali jsme spadlými jablky do odpadkového koše... Zažili jsme si tolik smíchu, že dokonce i paní vychovatelka některým disciplínám neodolala. :) Sportovní disciplíny jsme v průběhu týdne doplnili o řadu jiných sportovních aktivit. Zacvičili jsme si jógu, zahráli jsme si fotbálek, pod vedením Haničky a Zuzky jsme se za hudebního doprovodu naučili základní kroky samby a jedno odpoledne jsme si i s šesťáky zahráli páku. Každé téma zpracováváme rovněž výtvarně. Tentokrát jsme vytvořili plakát s fotografiemi z našich činností. Na konci druhého týdne jsme vyhlásili nejlepší 3 borce z chlapců a dívek a odměnili je diplomy. Téma jsme pozvolně ukončili naladěním se na období, které nás bude provázet – advent. Ve středu začalo sněžit a my jsme dostali náladu na poslech písní se zimní a vánoční tématikou. 

druzina/sport1.jpg druzina/sport2.jpg druzina/sport3.jpg druzina/sport4.jpg druzina/sport5.jpg druzina/sport6.jpg druzina/sport7.jpg druzina/sport8.jpg druzina/sport9.jpg druzina/sport10.jpg druzina/sport11.jpg druzina/sport12.jpg