Změna bankovního spojení

 Vážení rodiče,

od září 2016 dochází ke změně bankovního spojení. Platby budete uskutečňovat následujícím způsobem:

 

typ úhrady číslo účtu variabilní symbol, resp. poznámka splatnost částka
STRAVNÉ 2600988891/2010 číslo strávníka nejpozději do 3. dne daného měsíce (tj. do 3.9. uhradíte zálohu na září)

MŠ - 704 Kč 

MŠ - starší děti -  748 Kč

ZŠ - 1. až 4. třída - 440 Kč

ZŠ - 5. třída - 484 Kč

ŠKOLKOVNÉ 2800988888/2010 do poznámky uveďte jméno, příjmení dítěte
a třídu, kterou navštěvuje
nejpozději do 3. dne daného měsíce (tj. do 3.9. uhradíte zálohu na září) 400 Kč/měsíc
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2800988888/2010 do poznámky uveďte jméno, příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje a ŠD

I.pololetí se hradí do 15.10.2016

II.pololetí se hradí do 15.2.2017

400 Kč/pololetí

 

Výběry v hotovosti budou vždy první tři pracovní dny v měsíci:

1.pracovní den v měsíci - výběr v MŠ Baška - 7:00 - 15:30
2.pracovní den v měsíci - výběr v ZŠ Baška - 12:00 - 15:30
3.pracovní den v měsíci - výběr v ZŠ a MŠ Kunčičky u B. - 7:00 - 15:30